Vietravel Mice

EVENT/ EXHIBITION TOUR

  19/07/2018

EVENT TOUR
 

Là hoạt động tổ chức các chương trình nhằm thu hút sự chú ý, quan tâm của nhiều đối tượng khác nhau, để quảng bá, xúc tiến hay tôn vinh một giá trị nào đó. Quy mô và tầm cỡ của Event tour không có sự cố định. Những hoạt động tiêu biểu có thể kể đến gồm: các chương trình liên hoan, hội thi, chương trình năm du lịch…

EXHIBITION TOUR

Là loại hình MICE kết hợp du lịch với hoạt động giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cho đối tượng/thị trường mục tiêu, qua đó quảng bá rộng rãi hơn đến toàn bộ công chúng. Exhibition tour bao gồm 2 loại:
Trade show: Hoạt động triển lãm được tổ chức dành riêng cho giới lãnh đạo kinh doanh.
- Comsumer show: hoạt động triển lãm giới thiệu sản phẩm, hàng hóa đến người tiêu dùng.

Liên hệ với chúng tôi