Vietravel Mice

CONVENTION TOUR

  19/07/2018

Là hình thức du lịch kết hợp với các hoạt động hội nghị, hội thảo nhằm trao đổi thông tin giữa các chuyên gia

Là hình thức du lịch kết hợp với các hoạt động hội nghị, hội thảo nhằm trao đổi thông tin giữa các chuyên gia có trình độ ngang hàng nhau. Loại hình du lịch MICE này thường được tổ chức trước thềm các sự kiện lớn cấp quốc gia hay quốc tế có quy mô người tham dự từ 300 đến 1500 người, Convention tour gồm 2 loại:
 
- Bid to host a convention: là hội nghị được nước chủ nhà đăng cai tổ chức, các quốc gia khác đại diện tham dự.
- Convention organized by members: là hội nghị được tổ chức luân phiên ở các nước.

Liên hệ với chúng tôi