Vietravel Mice

MEETING TOUR

  19/07/2018

Meeting tour là hoạt động kết hợp du lịch với việc gặp gỡ các cá nhân, tổ chức

Meeting tour là hoạt động kết hợp du lịch với hội họp, gặp gỡ các cá nhân, tổ chức nhằm thảo luận, trao đổi về những chủ đề riêng như: thông tin mới về sản phẩm/dịch vụ, giải pháp cho một vấn đề đang tồn tại cần được giải quyết… Và mục đích của các sự kiện trong Meeting tour thường là để giáo dục, đào tạo, thảo luận, chia sẻ hoặc bán hàng
Các cuộc họp thường diễn ra ở các thành phố khác hay ở nước ngoài, bao gồm chương trình các sự kiện và hoạt động, du lịch, lưu trú và ăn uống. Trong Meeting tour lại bao gồm 2 loại hình nhỏ khác:

 

Association Meeting
 

Là hoạt động gặp gỡ, giao lưu và trao đổi thông tin giữa những người có cùng mối quan tâm hoặc cùng nghề nghiệp như nhà thiết kế sản phẩm, nhà cung ứng, các thành viên của các tố chức quốc tế, Association Meeting có quy mô khoảng 50 – 200 người tham dự, được tổ chức trong 4-5 ngày.


Corporate Meeting


Là loại hình có quy mô nhỏ hơn Association Meeting bao gồm:
- Internal Meeting: hoạt động hội thảo nhằm khen thưởng hoặc trao đổi thông tin giữa những người trong cùng một tổ chức hoặc trong nội bộ công ty.
- External Meeting: hoạt động hội thảo nhằm trao đổi về việc hợp tác, đầu tư và các phát minh mới giữa 2 hay nhiều công ty khác nhau.

Liên hệ với chúng tôi