Mice

INCENTIVE TOUR

  19/07/2018

Là loại hình du lịch MICE được tổ chức với mục đích khen thưởng nhân viên công ty hoặc các thành viên của một tổ chức.

Incentive tour là loại hình du lịch MICE được tổ chức với mục đích khen thưởng nhân viên công ty hoặc các thành viên của một tổ chức. Qua đó động viên tinh thần, thúc đẩy sự gắn bó, đoàn kết giữa cá nhân với cá nhân và giữa các cá nhân với tổ chức. Du lịch khuyến khích được các công ty sử dụng như một công cụ thúc đẩy động lực để đạt được các mục tiêu kinh doanh nhất định, ví dụ để tăng doanh thu.

Những người tham gia có thể là nhân viên, nhà phân phối, nhà bán hàng hoặc khách hàng của công ty. Và thường phải đủ điều kiện bằng cách đạt được một mức doanh thu nhất định, được xác định trước bởi các điều khoản của chương trình khuyến khích, ví dụ: đạt được các mục tiêu bán hàng đã đặt ra.

Đây thường là các chuyến đi theo nhóm với một hành trình nhất định dành cho tất cả những người đủ điều kiện tham gia, tuy nhiên các chuyến đi khuyến khích cá nhân cũng được một số công ty sử dụng. Nội dung của một chương trình Incentive tour thường là các hoạt động mang tính tập thể và không giống như các loại hình du lịch MICE khác, du lịch khen thưởng thường được tiến hành hoàn toàn để giải trí, chứ không phải là mục đích chuyên môn hoặc giáo dục.

Quy mô của một Incentive tour thường có khoảng 100 – 150 người tham dự. Một số tour du lịch Incentive có thể kể đến như: du lịch học sinh, sinh viên theo lớp, khoa, trường; chương trình tập huấn; tổ chức dã ngoại cho các cán bộ đoàn thể, tổ chức xã hội…

Các chương trình khuyến khích bao gồm:

 

Khuyến khích bán hàng


Khen thưởng là một cách rất hiệu quả để thúc đẩy doanh số bán hàng. Chương trình khen thưởng có thể nhằm vào nhân viên của công ty tức là nhân viên sales hoặc nhà phân phối của công ty.


Vinh danh và công nhận


Du lịch nhóm cũng có thể được sử dụng như một phần của chương trình khen thưởng và công nhận cho nhân viên. Các chương trình khen thưởng này thường nhằm mục đích vinh danh một nỗ lực của ai đó có thể truyền cảm hứng hoặc ảnh hưởng đến người khác, qua đó củng cố các hành vi nhất định.

Thúc đẩy nguồn nhân lực

Du lịch nhóm thường được sử dụng trong việc tạo động lực cho nhân viên, để thu hút mọi người, thay đổi thái độ, xây dựng tinh thần nhóm. Trong trường hợp này, một chương trình du lịch nhóm có thể được tạo ra để truyền cảm hứng cho nhân viên thông qua hành trình các hoạt động trải nghiệm cùng nhau. Các hoạt động này được thiết kế đặc biệt để tạo ra sự tương tác, học tập và đoàn kết.


Khuyến khích trung thành của khách hàng


Một biến thể khác của Incentive tour là khi nó được sử dụng để tưởng thưởng và ghi nhận cho lòng trung thành của khách hàng. Ví dụ chương trình vinh danh khách hàng VIP…
Liên hệ với chúng tôi