Vietravel Mice

CÔNG TY S3 CORP TỔ CHỨC COMPANY TRIP TẠI ĐÀ LẠT CÙNG 120 THÀNH VIÊN

  16/07/2020

Những hình ảnh từ chuyến đi cùng 120 thành viên công ty S3 Corp đến Đà Lat

𝙒𝙀 𝘽𝙀𝙏𝙏𝙀𝙍 𝙏𝙃𝘼𝙉 𝙈𝙀

Thêm một chuyến đi nữa, Vietravel Mice được đồng hành những người đồng đội. Các chuyến Company Trip luôn mang một ý nghĩa đặc biệt đối với Vietravel Mice, vì chính những người làm chương trình như chúng tôi cũng được tận hưởng sự tuyệt vời của sức mạnh tinh thần tập thể mà mọi người mang lại.

Những hình ảnh từ chuyến đi cùng 120 thành viên công ty S3 Corp đến Đà Lat, tham quan kết hợp cùng:

Team building🌞

Marathon activities🏃‍♂️

Gala dinner🎊

📍 03 - 06/07

Liên hệ với chúng tôi