Vietravel Mice

KHỐI MICE TRỞ THÀNH ĐƠN VỊ KINH DOANH XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 10

  19/11/2019

Tối 11/11 vừa qua, khối KDDL Khách đoàn (Mice) vinh dự trở thành Đ𝒐̛𝒏 𝒗𝒊̣ 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒔𝒂̆́𝒄 đạt cờ luân lưu của Vietravel khu vực TP.HCM tháng 10/2019

Giải thưởng này là sự ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của cả tập thể khối.
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Xin được chúc mừng và cảm ơn tất cả những nỗ lực, cố gắng của các thành viên khối Mice.
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Chúc khối luôn giữ vững phong độ và phát triển hơn trong thời gian tới.
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Liên hệ với chúng tôi