Mice

MANILA - CỔ VŨ ĐỘI TUYỂN U22 VIỆT NAM GẶP U22 SINGAPORE & U22 THÁI LAN TẠI SEA GAMES 30
  MANILA - CỔ VŨ ĐỘI TUYỂN U22 VIỆT NAM GẶP U22 SINGAPORE & U22 THÁI LAN TẠI SEA GAMES 30
MANILA - CỔ VŨ ĐỘI TUYỂN U22 VIỆT NAM GẶP U22 THÁI LAN TẠI SEA GAMES 30
  MANILA - CỔ VŨ ĐỘI TUYỂN U22 VIỆT NAM GẶP U22 THÁI LAN TẠI SEA GAMES 30
MANILA - CỔ VŨ ĐỘI TUYỂN U22 VIỆT NAM GẶP U22 INDONESIA & U22 SINGAPORE TẠI SEA GAMES 30
  MANILA - CỔ VŨ ĐỘI TUYỂN U22 VIỆT NAM GẶP U22 INDONESIA & U22 SINGAPORE TẠI SEA GAMES 30
MANILA - CỔ VŨ U22 VIỆT NAM GẶP U22 BRUNEI & U22 LÀO TẠI SEA GAMES 30
  MANILA - CỔ VŨ U22 VIỆT NAM GẶP U22 BRUNEI & U22 LÀO TẠI SEA GAMES 30
SEOUL - NAMI -  EVERLAND
  SEOUL - NAMI - EVERLAND
Cao Hùng - Bình Đông - Đài Đông - Hoa Liên - Đài Bắc  - Lễ hội Khinh khí cầu
  Cao Hùng - Bình Đông - Đài Đông - Hoa Liên - Đài Bắc - Lễ hội Khinh khí cầu
TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – KYOTO – KOBE - OSAKA
  TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – KYOTO – KOBE - OSAKA
TOKYO – NÚI PHÚ SĨ
  TOKYO – NÚI PHÚ SĨ
CANTON FAIR: HONG KONG - DISNEY LAND
  CANTON FAIR: HONG KONG - DISNEY LAND